Vesistöjenhoito

13.11.2023 PORTIMOKOSKEN VOIMALAN LUONNONMUKAISET KALATEIDEN VESITALOUSLUPA SAI LAINVOIMAISUUDEN.

Rakentamisvaiheen kilpailutus päästään aloittamaan välittömästi. Kilpailutuksen hoitaa ELY keskus. Luonnonmukaisten kalateiden rakentaminen aloitetaan kesällä 2024.

KALATALOUSALUEEN VESIENHOITOKALUSTO VIRITETTY KÄYTTÖKUNTOON

Kalatalousalue on hankkinut vesistönhoitolaiteinvestointihankkeen (no.201804) avulla kaislaleikkurin, haravakoneen ja perämoottoriveneen trailereineen. Rahoittajana toimivat kalatalousalueen lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto valtionosuuksineen ja Leader ryhmä Outokaira Tuottamhan ry.  Laitteet on saatu viritettyä käyttökuntoon. Talven aikana hallituksen nimeämä ohjausryhmä valmistelee käyttöohjeistuksen laitteistolle. Laitteistolla voidaan ohjatusti resurssien mukaan leikata vestöalueilla olevia korteikkoja, jotka lisäävät rehevöittymistä ja estävät kalakantojen vapaata liikkumista. 

PORITMOKOSKEN VOIMALAN OHITUSUOMAT JA TRIWA-LIFE KUNNOSTUSHANKE

25.4.2023 Tengeliönjoen kalatalousalueen osalta Triwa-LIFE hanke etenee. Portimokosken kalateiden vesitalousluvan hyväksyntää odotetaan vielä viranomaisilta, mutta muut työt etenevät. Hankkeen toteuttajat ovat jo rekrytoineet asiantuntijoita hankkeeseen. Metsäkeskus on päävastuussa ja siellä vastuuhenkilö Lippi Vertio. ELY-keskus Lappi vastuuhenkilöinä Marko Kangas, Sihveri Ervasti, Timo Lettijeff ja Pekka Kämäräinen. Metsähallitukselta vastuuhenkilönä Antero Mölläri. Luonnonvakeskukselta (LUKE) tutkijoina ovat mukana Atso Romakkaniemi, Pauliina Louhi, Nico Alioravainen ja Ville Vähä. Oulun Yliopistolta tutkijoina mukana ovat tutkijat Hannu Marttila ja Ali Kalantarifard. 

Tässä hieman lisää tietetoa kunnostushankkeista tällä hetkellä. Sihveri Ervastin esitykset yleikokouksessa 21.4.2023

SIHVERI ERVASTI ESITYS TRIWA-Life hanke 20230421

SIHVERI ERVASTI ESITYS Uomakunnostusopas 20230421

30.11.2021 Tengeliönjoen kalatiehanke Portimokoskessa etenee vihdoin vauhdilla. Tornionlaakson Voima Oy yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa ovat laittaneet vesitalousluvan hakuun kalateiden rakentamista varten. Luvassa on rahoitusta valtakunnallisesta Nousu-ohjelmasta ja haettu on rahoitusta myös Tornionjoen valuma-alueen kunnostukseen liittyvästä Ruotsalais-Suomalaisesta Triwa-Life hankkeesta. Kokonaisrahoitusmahdollisuus Tengeliönjoen kalatalousalueiden virtavesikunnostuksiin, mukaan lukien kalatiet (n.1,5 miljoonaa), on jopa 5 miljoonaa euroa. Kuvassa  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesitalousviranomaiset tutustumassa paikan päällä, vanhan Haapakosken voimalaitoksen vieressä kalatiesuunnitelmiin syyskuussa 2021. Vasemmalta vesienhoitoryhmän päällikö Jermi Tertsunen, johtava vesialueasiantuntija Arto Iwendorff ja vesialueasiantuntija Jukka Tuohino. Esittelemässä suunnitelmia olivat kuvan oikealla puolella Tengeliönjoen kalatalousalueen puheenjohtaja Ilkka Koskela ja kameran takana oleva nykyinen toiminnanjohtaja Jouko Sirkkala. 

Vesistöjenhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Portimokosken kalatiekatselmus

Lahnalompolo oli jäänyt luonnonkasvatuslammikkon vuokraajalta vuosikisi palauttamatta luonnon tilaan. Nyt tehdyllä palautuksella maan omistaja sai takaisin luonnon mukaisen ympäristön.

Lahnalompolon luonnonmukainen veden kierto saatiin korjattua takaisin. Keväällä 2022 on jälleen kaloilla reitti vapaana Lahnalompoloon ja takaisin. Tässä soraikossa voisi vaikka taimen lisääntyä, mutta syksyinen veden määrä on liian pieni taimenelle. Jäätymisvaara on liian suuri.

Vesistöjennhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Lahnalompolon kunnostettu entinen luonnonravintolammikon joki Ilkka Koskela

Lahnalompolon aikanaan luonnonravintolammikoksi vuokratun alueen entisöintiä hyväksymässä vasemmalta ELY  viranomainen ja Sirkan osakaskunnasta sihteeri Jouko Sirkkala, varapuheenjohtaja Esa Mäki, puheenjohtaja Ilkka Koskela ja maan omistaja sekä osakaskunnan jäsen Pekka Mustajärvi. Kasvatustoiminta oli loppunut jo kauan aikaa sitten, mutta nyt vasta saatiin kunnostukset luonnontilaan tehtyä. Kunnostuksen valvojana toimi Sirkan osakaskunta ja kunnostuksen toteuttajana toimi Elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Vesistöjenhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Lahnalompolon kunnostus vastaanotta


Yhteystiedot

TENGELIÖNJOEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 3000078-1

 Toiminnanjohtaja:
Jouko Sirkkala

Teljotie 1, 90560 OULU
joukoa.sirkkala@gmail.com
040-7665399


Yhteydentottolomake