Kalastonhoito

Törmäsjärven kalastuskunta istutti Tornionjoen alkuperäisen meritaimenkannan vastakuoriutuneita pienpoikasia 2.6.2022 Törmäsjärven pohjoispuolelle GPS 66.409168 N 24.155497 E

Sirkan osakaskunta ja Metsähallitus istuttivat Tornionjoen alkuperäisen meritaimenkannan vastakuoriutuneita pienpoikasia Miekojärven yläpuolisiin jokiin 2.6.2022 Istutuksen suorittivat Jouko Sirkkala ja Markku Vierelä. Sirkkakoskeen GPS 66.684010 N 24.405509 E , Konttajokeen  GPS 66.759960 N 24.325970 EGPS 66.783441 N 24.303344 E,  GPS 66.800286 N 24.316676 N ja GPS 66.809894 N 24.397509 E Luomalanjokeen GPS 66.665765 N 24.309774 E

Ajankijokeen istutettu mätirasioilla 1l (= n. 7000 mätimunaa) Tornionjoen alkuperäistä meritaimenkantaa maaliskuussa 2022. GPS 66.547275’N 24.134099’E,66.547577’N 24.132979’E ja 66.547951’N 24.131484’E Istutukset suoritti Ajankijärven kalastusseuran Antti Kotila ja Aulis Syväjärvi. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset. Tengeliönjoen kalatalousalue kiittää Ajankijärven kalastusseuraa esimerkillisestä työstä Ajanginreitin taimenkannan palauttamiselle.

Aikaisemmin tällä alueelle seura on istuttanut 2021 Ajankijärveen 100 kg 3 kesän vanhaa poikasta. 2020 on istutettu Ajankijokeen 1000 kpl 1 kesäistä juutuan taimenkantaa. 2019 istutettiin jokeen 1000 kpl 1 kesäistä juutuan taimenkantaa. 2018 kalastusseura istutti  1 kesäistä rautalammin taimenkantaa jokeen ja järveen istutettiin 1000 kpl 2 kesäistä sekä 300 kpl 3 kesäistä. 2018 Ajankijokeen tehtiin kutusoraikoita. Ongelmaksi oli havaittu, että järveen istutetut taimenet karkaavat alueelta sukukypsäksi tultuaan, koska eivät olleet leimaantuneet alueelle. Kalastusseura sai ELY avustusta 3300 euroa kutusoraikon tekemiseen. Aulis Syväjärvi ja Väinö Kukkonen toteutti soraistuksen.

Aikaisemmin joki oli tukitttu padolla, jotta kala ei pääsisi vapaasti liikkumaan. Pato oli laiton ja toimi vaellusesteenä kaloille. Kalastusviranomainen poistatti padon ja tapauksesta seurasi sakot padon rakentajille. Vuodesta 2022 eteenpäin sallitaan Tengeliönjoen kalatalousalueella vain Tornionjoen alkuperäistä taimenkantaa istutuksissa, koska kalatiet Tengeliönjoen Portimokoskeen on valmistumassa vuonna 2024. Näin varmistamme ja turvaamme alueen alkuperäiselle taimenkannalle onnistuneen paluun synnyinseuduilleen lisääntymään.

Kalastonhoito Ajankijoessa Tornionjoen meritaimenen mätirasiat 2022 kuva Aulis Kotila

Sirkan osakaskunta ja Metsähallitus istutti 7.6 2021 vasta kuoriutuneita Tornionjoen alkuperäisiä meritaimenpoikasia yhteensä 25 000 kpl Aalisjoen, Konttajoen, Sirkkakosken ja Luomalanjoen alueelle (tässä alla tarkemmin eriteltyinä).  Onnistuessaan nämä poikaset ovat valmiina 2-3 vuotiaina smoltteina lähtemään merivaellukselle Tengeliönjoen Portimokosken suunnitelluiden kalateiden valmistuttua 2024 ja palamaan takaisin syönnösalueiltaan 5-6 vuotiaina lisääntymään vahvoina, jopa yli 4 kg taimenina. Osa taimenista jää yleensä syönnöstämään muikkua myös järvialueille kasvamaan hieman hitaammin ja osa jää kääpiöitymään aina myös jokialueelle ja odottamaan ehkä myöhäisempää vaellustaan. Istututusten suorittajina kesäkuussa toimivat Tengeliönjoen kalastusalueen puheenjohtaja Ilkka Koskela ja nykyinen toiminnanjohtaja Jouko Sirkkala.

Sirkkakoskelle Tornionjoen alkuperäisen meritaimenen vastakuoriutunutta poikasten istutuksia 4200 kpl 7.6.2021 veden lämpötilan ollessa 17 astetta. Sijaintipaikka GPS 66.683115’N 24.406021’E Istuttajat Ilkka Koskela ja Jouko Sirkkala Sirkan osakaskunnasta. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset.

 

Kalastonhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Tornionjoen meritaimenen vastakuoriutunut poikanen ruskuaispussivaiheessa
Kalastonhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Sirkkakoski Ilkka Koskela isutttamassa Tornionjoen meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia

Luomalanjoelle Tornionjoen alkuperäisen meritaimenen vastakkuoriutuneita poikasten istutuksia 8400 kpl 7.6.2021 veden lämpötilan ollessa 16 astetta. Sijaintipaikka GPS 66.665038’N 24.310649’E ja GPS 66.665038’N 24.310649’E Istuttajat Ilkka Koskela ja Jouko Sirkkala Sirkan osakaskunnasta. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset.

Kalastohoito Tengeliönjoen kalatalousalue Luomalanjoki Tornionjoen meritaimenen vastakuoriutuneiden poikasten istutuspaikka

Konttajärven alapuolella Kinturintievaan Tornionjoen alkuperäisen meritaimenen vastakuoriutuneita poikasten istutuksia 4200 kpl 7.6.2021 veden lämpötilan ollessa 18 astetta. Sijaintipaikka GPS 66.809894’N 24.397509’E Istuttajat Ilkka Koskela ja Jouko Sirkkala Metsähallituksen puolesta. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset.

Kalastonhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Sirkkakoski Ilkka Koskela istuttaa Tornionjoen meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia

Aalisjoki Tornionjoen alkuperäisen meritaimenen vastakuoriutuneita poikasten istutuksia 4200 kpl 7.6.2021 veden lämpötilan ollessa 15 astetta. Sijaintipaikka GPS 66.851312’N 24.431944’E Istuttajat Ilkka Koskela ja Jouko Sirkkala Metsähallituksen puolesta. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset.

Kalastonhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Ilkka Koskela istuttaa Tornnionjoen meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia Konttajokeen

Konttajoen Konttaköngäs Tornionjoen alkuperäisen meritaimenen vastakuoriutuneiden poikasten istutuksia 4200 kpl 7.6.2021 veden lämpötilan ollessa 18 astetta. Sijaintipaikka GPS 66.800223’N 24.316573’E Istuttajat Ilkka Koskela ja Jouko Sirkkala Metsähallituksen puolesta. Alueella liikkujien on varottava astumasta istutusalueille, koska polkeminen voi tuhota poikaset.

Kalastonhoito Tengeliönjoen kalatalousalue Ilkka Koskela Konttajoki kalanistutus


Yhteystiedot

TENGELIÖNJOEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 3000078-1

 Toiminnanjohtaja:
Jouko Sirkkala

Teljotie 1, 90560 OULU
joukoa.sirkkala@gmail.com
puh / WhatsAPP 040-7665399


Yhteydentottolomake